غزل-روز 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


مهدي خطيری


نویسندگان
مهدي خطيری
 

آرشیو من
اردیبهشت ۸٩
آذر ۸۸
خرداد ۸٧
آذر ۸٦
شهریور ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
 

لینک دوستان
سيد مهدی موسوی
احسان مهديان
هارون راعون
بهرام کمالی
علیرضا قزوه
قاسم شیری
هشتمین زنده بگور
علیرضا بدیع
اسماعيل قنواتی
سحوری
عليرضا آبروشن
مونا زنده دل
سعيد پويال
تازه های ادبی
حسين ديلم کتولی
مريم حقيقت
مختار رنجيده
امير اکبرزاده
ابراهيم قبله آرباطان
حميد عرب عامری
رضا قنبری
محسن حيدريان فر
مهدی مزارعی
فرشيد جوانبخش
سيد محمد علوی راد
فريده دهداران
انجمن مجازی
هورتاش یوتاپ
شبنمکده
اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها
قالب وبلاگ
دوست یابی


آمار وبلاگ :

  RSS 2.0  

temp-designer

 

 

شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٩

واگویه ها

 

چند کلمه کوتاه

خسته ام و تنها

و دلیل این خستگی را می دانم

فاصله ی نوری از روزهای خوشی که هر شب تا صبح در سیالیت فضای نامتناهی بی جسم ره می سپردم تا کرانه های دور دست

دوباره شروع کرده ام

امیر خوب می داند چه چیز را می گویم

فقط همین

تازه دارم متولد می شود

بعد تز پنج سال درون پیله بودن

دوباره دارم پروانه می شوم

منتظر به تماشا نشستن پروانگی ام باشید

بزودی پرواز - پر    باز خواهم کرد

یا علی

مهدي خطيری

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]